zur Deutsch Version wechseln

Ceny

Čeština <-> němčina    
    
 - Jeden normovaný řádek - 55 znaků (normální text)    
1,00 €

    
 - Jeden normovaný řádek - 55 znaků (odborný text)    
1,30 €
    
 - Jedna FS**    
20,00 €
    
    

* NS = 30 řádek, 60 uderů/řádek (včetně mezer)    
** FS = jedna strana dokumentu určená k přeložení či jinému zpracování bez ohledu na velikost a množství textu (Vysvědčení, formuláře, formované dokumenty,...)
    
Ústní překlady    
    
Hodinová sazba    
50,00 €
    
Denní sazba     
240,00 €
Čekací doba/doba jízdy za hodinu           40,00 €
Cestovné                                              0,40 €

Ceny se mohou lišit v případě, že texty nebudou dodány v elektronické podobě, vzhledem k vyšší časové náročnosti na přepracování takovýchto textů.